Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 2721/1 o výměře 140 m2 v k.ú. Vápenná

21.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Gott-Jancarikova