Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 91/5 o výměře 108 m2 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Marie-Zifcakova