Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 163 a p.č. 2622/2 o celkové výměře 148 m2 v k.ú. Vápenná.

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-163-a-p.c.2622.2