Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku parc.č. 2675/4 o výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

25.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

2675-4