Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků parc.č. 2675/4 a parc.č. 2675/5 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

22.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

2675.4-a-2675.5