Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část st. p.č. 113 o výměře 29 m2 v k.ú. Vápenná

08.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

st.p.c.113-o-vymere-29-m2