Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část st.p.č. 380/2 o výměře 609 m2 v k.ú. Vápenná.

02.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-st.p.c.380.2