Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 178/1 a p.č. 178/2 o celkové výměře 845 m2 v k.ú. Vápenná

25.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

zamer-178.1-a-178.2