Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 2675/9 o výměře 348 m2 v k.ú. Vápenná.

02.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-p.c.2675.9