Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků -p.č. 2675/2, p.č. 2675/3, p.č. 2675/4 a p.č. 2675/5 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Kucera-Karel