Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků-p.č. 3445/1 o výměře 10 m2 a p.č. 95/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Vápenná.

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Gabriela-Olbertova