Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č.2675/5, p.č. 2675/6 a p.č. 2675/7 o celkové výměře 494 m2 v k.ú. Vápenná.

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.1-na-p.c.2675.5-2675.6-a-2675.7