Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků-p.č. 2675/5, p.č. 2675/6 a p.č. 2675/7 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Vápenná

21.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Ewinger