Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 2675/6 a p.č. 2675/7 o celkové výměře cca 300 m2.

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-p.c.2675.6-a-p.c.-2675.7