Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 2675/7, p.č. 2675/8 a p.č. 2675/9 o výměře cca 810 m2 v k.ú. Vápenná

21.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Frantisek-Ceperko