Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek na pozemky p.č.st.186 o výměře 389 m2, p.č. 360 o výměře 92 m2, p.č. 3424/3 o výměře 382 m2, p.č. 359/3 o výměře 1432 m2 a p.č. 1431/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Vápenná

07.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.186-3603424.3-359.3-a-p.c.1431.2