Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků-p.č. 2675/5 a p.č. 2675/6 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná

08.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

p.c.2675.5-a-p.c.-2675.6