Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků-p.č.2721/1 a st.č.834 o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Karin-Haltmarova3