Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 2721/1 o výměře 80 m2 v k.ú. Vápenná.

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-p.c.2721.1