Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 2721/2, p.č. 81/2 a p.č. 81/5 o celkové výměře cca 51 m2 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

Petr-Osina