Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků-parc.č. 2466/1 a p.č.2486 o celkové výměře 479 m2 v k.ú. Vápenná.

25.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-p.c.2466.1-a-p.c.2486