Zveřejnění záměru obce prodat pozemek p.č. 3846 o výměře 9 m2, p.č. 3713 o výměře 235 m2 a p.č. 3714 o výměře 61 m2 v k.ú. Vápenná

22.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

3846-3713-3714