Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pozemek st.p.č. 68 o výměře 223 m2 v k.ú. Vápenná

18.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

68