Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na části pozemků p.č. 2675/2, p.č. 2675/3 a p.č. 2675/4 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Vápenná.

01.11.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-p.c.2675.2-a-2675.3-a-p.c.2675.4