Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pozemek část.p.č. 892 o výměře 1000 m2 v k.ú. Vápenná

18.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

892