Zveřejnění záměru obce prodat pozemky st.p.č. 149 o výměře 187 m2, p.č. 153 o výměře 490 m2, p.č. 386 o výměře 601 m2 a část st.p.č. 146 o výměře 100 m2 v k.ú. Vápenná

12.09.2022 | Záměr pronájmu, prodeje

zamer-149-153-386