Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pozemek st. parc.č. 5, parc.č. 10 a parc.č. 11 o celkové výměře 543 m2 v k.ú. Vápenná

22.08.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

5-a-10-a-11