Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pozemek st.parc.č. 42 a parc.č. 521 o celkové výměře 1009 m2 v k.ú. Vápenná

22.08.2022 | Záměr pronájmu, prodeje

42-a-521