Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatky na části pozemku p.č. 2721/2, p.č.81/2, p.č.81/5 a p.č. 2721/1 v k.ú. Vápenná

24.10.2022 | Svěšeno - NEPLATNÉ!

d.c.3-na-2721.2-81.2-a-81.5